บาคาร่าออนไลน์ เรากำลังอยู่ระหว่าง SBOBET แทงบอลออนไลน์

บาคาร่าออนไลน์ Mr. Berman กล่าวเสริมว่า “การประชุม Fall Toy Fair กับผู้ค้าปลีก ผู้อนุญาต และพันธมิตรในอุตสาหกรรมอื่นๆ และรู้สึกตื่นเต้นกับการตอบสนองอย่างกระตือรือร้นต่อสายผลิตภัณฑ์ 2013 ของเรา รวมถึงผลิตภัณฑ์ DreamPlay Toys ใหม่ของเรา เราเชื่อว่าเทคโนโลยี DreamPlay ของ

เรากำหนดตำแหน่ง JAKKS ให้เป็นผู้นำในการโต้ตอบและการเล่นความเป็นจริงเสริมสำหรับเด็ก และจะทำให้ JAKKS อยู่ในแนวหน้าของเทรนด์ใหม่ด้วยสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เด็กทุกวัยใช้มากขึ้นทุกวัน ความเพลิดเพลินและประสบการณ์ในการเล่นเกม มองไปข้างหน้าถึงปี 2013 เรามองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับ

โอกาสในอนาคต ซึ่งรวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ DreamPlay และผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของสายธุรกิจหลักของเรา ซึ่งครอบคลุมหลากหลายรูปแบบซึ่งรวมถึงตัวเลขการดำเนินการ ตุ๊กตา การแต่งตัวและบทบาทสมมติ ชุดฮัลโลวีนจาก Disguise เฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็ก และผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลจาก

Kids Only; ผลิตภัณฑ์สำหรับทารก/ก่อนวัยเรียนจาก Tollytots; ยานพาหนะนั่งและเกวียนจาก Moose Mountain และผลิตภัณฑ์กีฬากลางแจ้งและจูเนียร์และของเล่นกระตุ้นจาก Maui Toys”

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทอยู่ที่ 257.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมเงินสดและรายการเทียบเท่าและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 141.0 ล้านดอลลาร์ เทียบกับเงินทุนหมุนเวียน 401.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมเงินสดและรายการเทียบเท่าและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 232.5 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554คำแนะนำและเงินปันผล ปี 2555

ตามที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ บริษัทคาดว่ายอดขายสุทธิทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 690 ล้านดอลลาร์ ถึง 700 ล้านดอลลาร์ โดยรายได้ต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่แก้ไขแล้วจะอยู่ในช่วงประมาณ 0.68 ถึง 0.74 ดอลลาร์ โดยไม่รวมค่าที่ปรึกษาทางกฎหมายและการเงินที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ 0.19 ดอลลาร์ต่อหุ้น

แบ่งปัน. นอกจากนี้ หากบริษัทมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีไม่เพียงพอในสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับรายได้แบบ non-GAAP ที่ประมาณ 0.74 ดอลลาร์ต่อหุ้น บริษัทจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่ใช่เงินสดเพียงครั้งเดียวจำนวน 82 ล้านดอลลาร์ หรือ 3.45 ดอลลาร์ต่อหุ้น สำหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในประเทศทั้งหมด คำแนะนำที่แก้ไขแล้วแสดงถึงการลดลงจากยอดขายสุทธิทั้งปีของบริษัทที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ทั้งปีซึ่งอยู่ที่ประมาณ 720 ล้านดอลลาร์เป็น 728 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับลดอยู่ในช่วงประมาณ 1.04 ดอลลาร์ถึง 1.08 ดอลลาร์ ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่

ปรึกษาทางการเงินและกฎหมาย คำแนะนำของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับกำไรต่อหุ้นปรับลดเป็นมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP เนื่องจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมแบบครั้งเดียวดังกล่าว ตาม GAAP บริษัทคาดว่ากำไร/ขาดทุนต่อหุ้นปรับลดสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทั้งหมดจะอยู่ในช่วง

ขาดทุน $2.77 (โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดซ้ำดังกล่าว) ต่อรายได้ 0.74 ดอลลาร์ ไม่รวมค่าที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย คำแนะนำของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับกำไรต่อหุ้นปรับลดเป็นมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP เนื่องจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมแบบครั้งเดียวดังกล่าว ตาม GAAP บริษัท

คาดว่ากำไร/ขาดทุนต่อหุ้นปรับลดสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทั้งหมดจะอยู่ในช่วงขาดทุน $2.77 (โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดซ้ำดังกล่าว) ต่อรายได้ 0.74 ดอลลาร์ ไม่รวมค่าที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย คำแนะนำของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับกำไรต่อหุ้นปรับลดเป็นมาตรการ

ทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP เนื่องจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมแบบครั้งเดียวดังกล่าว ตาม GAAP บริษัทคาดว่ากำไร/ขาดทุนต่อหุ้นปรับลดสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทั้งหมดจะอยู่ในช่วงขาดทุน $2.77 (โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดซ้ำดังกล่าว) ต่อรายได้ 0.74 ดอลลาร์

คณะกรรมการของ JAKKS ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสเป็นประจำที่ $0.10 ต่อหุ้นสามัญ โดยจะจ่ายในวันที่ 2 มกราคม 2556 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติการสิ้นสุดในวันที่ 14 ธันวาคม 2555การประชุมทางโทรศัพท์

JAKKS Pacific จะออกอากาศทางเว็บเกี่ยวกับการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลประกอบการประจำไตรมาสที่สามของวันนี้ 23 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00 น. ET (6:00 น. PT) หากต้องการฟังการถ่ายทอดสดทางเว็บ ให้ไปที่www.jakks.com/investorsและคลิกลิงก์เว็บคาสต์รายรับภายใต้กิจกรรมและ

การนำเสนอ อย่างน้อย 10 นาทีก่อนลงทะเบียน ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เสียงที่จำเป็น การเล่นทางโทรศัพท์จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 น. ET ในวันที่ 23 ตุลาคมถึง 23 พฤศจิกายน 2555 สามารถเข้าถึงได้โดยโทร (888) 843-7419 หรือ (630) 652-3042 สำหรับการโทรระหว่างประเทศ รหัสผ่าน 33410527

เกี่ยวกับ JAKKS Pacific, Inc.บริษัท Carlisle รายงานรายได้ $1.08 ต่อหุ้นจากการดำเนินงานที่ต่อเนื่องของยอดขายและกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสที่สาม กำไรต่อหุ้นรวมค่าปรับโครงสร้าง $0.0823 ตุลาคม 2555 06:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก

ชาร์ลอตต์, นอร์ทแคโรไลนา–( BUSINESS WIRE )–19 ส.ค. 2555 Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL) รายงานยอดขายสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่ 910.2 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 เพิ่มขึ้น 4.6% จากยอดขายสุทธิที่ 870.5 ล้านดอลลาร์ใน

ไตรมาสที่สาม ไตรมาสปี 2554 การเข้าซื้อกิจการในกลุ่ม Interconnect Technologies and Construction Materials มีส่วนสนับสนุน 3.9% ของยอดขายในไตรมาสที่สาม การเติบโตของยอดขายปกติอยู่ที่ 1.3% ผลกระทบด้านลบต่อยอดขายสุทธิจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศน้อยกว่า 1%

“ผลลัพธ์ของ Carlisle Interconnect Technologies (CIT) ยังคงได้รับประโยชน์จากการเติบโตของตลาดที่แข็งแกร่ง ยอดขายเติบโต 52% จากความต้องการที่แข็งแกร่งในตลาดการบินเชิงพาณิชย์ รวมถึงการเติบโตที่ได้รับจาก Tri-Star EBIT ของ CIT เพิ่มขึ้น 72% โดยมี EBIT margin เพิ่มขึ้น 190 จุดเป็น 16.3%”

ทวีตนี้รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องในไตรมาสที่สามของปี 2555 เพิ่มขึ้น 30% เป็น 69.7 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.08 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด การเติบโตของรายได้ได้รับแรงหนุนหลักจากการรับรู้ราคาขายที่เพิ่มขึ้นและการประหยัดจากระบบปฏิบัติการ Carlisle ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยการดูดซับการผลิตที่ลด

ลง ผลลัพธ์สำหรับไตรมาสที่สามของปี 2555 ประกอบด้วย 5.3 ล้านดอลลาร์หลังหักภาษี หรือ 0.08 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างที่ดำเนินการที่ผลิตภัณฑ์ Carlisle FoodService โดยการเปรียบเทียบ ผลลัพธ์สำหรับไตรมาสที่สาม 2011 รวม 3.7 ล้านเหรียญสหรัฐในค่าใช้จ่ายหลังหักภาษีที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างโรงงานและการจัดการและค่าใช้จ่ายขององค์กรในกลุ่มผลิตภัณฑ์การขนส่ง

สำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ยอดขายสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 2.78 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 14.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตปกติที่ 9.5% และการเติบโตของการเข้าซื้อกิจการ 5.3% รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

2555 เพิ่มขึ้น 54% เป็น 219.2 ล้านดอลลาร์หรือ 3.43 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด เมื่อเทียบกับรายได้ 142.3 ล้านดอลลาร์หรือ 2.26 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดสำหรับช่วงเดียวกันของปีก่อนความคิดเห็น

David A. Roberts ประธาน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งกับการเติบโตของกำไรโดยรวมและการขยายตัวของมาร์จิ้นในช่วงไตรมาสที่สาม แม้ว่าตลาดบางแห่งจะชะลอตัวลงก็ตาม เราใช้ประโยชน์จากการเติบโตของยอดขาย 5% เป็นการเติบโตของ EBIT 35% รวมถึงค่า

ธรรมเนียมการปรับโครงสร้าง อัตรากำไรก่อนหักภาษีเพิ่มขึ้น 280 คะแนนพื้นฐานเป็น 12.2% ในไตรมาสที่สามของปี 2555 นอกจากนี้เรายังสร้างกระแสเงินสดอิสระจำนวน 136 ล้านดอลลาร์ (กระแสเงินสดจากการดำเนินงานลบด้วยรายจ่ายฝ่ายทุน) ในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2555”

“กลุ่มวัสดุก่อสร้างของเรา (CCM) ยังคงผลประกอบการที่แข็งแกร่งด้วยอัตรากำไร EBIT ที่เพิ่มขึ้น 380 คะแนนพื้นฐานเป็น 17.4% จากการรับรู้ราคาขายที่แข็งแกร่ง”

“ผลลัพธ์ของ Carlisle Interconnect Technologies (CIT) ยังคงได้รับประโยชน์จากการเติบโตของตลาดที่แข็งแกร่ง ยอดขายเติบโต 52% จากความต้องการที่แข็งแกร่งในตลาดการบินเชิงพาณิชย์ รวมถึงการเติบโตที่ได้รับจาก Tri-Star EBIT ของ CIT เพิ่มขึ้น 72% โดยมี EBIT margin เพิ่มขึ้น 190 จุดเป็น 16.3%”

“ที่ Carlisle Transportation Products (CTP) เราทำกำไรได้อย่างแข็งแกร่งในผลการดำเนินงานของเราที่เพิ่มขึ้นจากขาดทุน 10.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน อันเนื่องมาจากปัญหาประสิทธิภาพของโรงงานใน Jackson, TN สู่รายได้ 6.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้”

“ตามที่เราคาดการณ์ไว้ในระหว่างการเรียกผลประกอบการไตรมาสที่สองของเรา ยอดขายที่ Carlisle Brake & Friction (CBF) ลดลงในไตรมาสที่สามเมื่อเทียบกับไตรมาสที่มียอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2011 ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการที่ลดลงจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวตลอดจนการตัดสินใจของเราที่จะลาออก กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำ แม้ว่ายอดขายจะลดลง 12% ในไตรมาสที่สาม แต่ CBF ก็มีกำไร EBIT ที่น่าประทับใจที่ 16.8%”

“ที่ Carlisle FoodService Products (CFS) เราตัดสินใจปิดศูนย์กระจายสินค้า Reno, NV และโรงงานผลิตในจีนของเรา และออกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ chafer แบบไม่มีขอบ ส่งผลให้มีการเก็บภาษีก่อนหักภาษี 6.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่ง 6.0 ล้านดอลลาร์ไม่ใช่เงินสด คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอีก 1.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่เพื่อดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ให้เสร็จสิ้น การออกจากการดำเนินงานที่ไม่ทำกำไรเหล่านี้คาดว่าจะส่งผลให้ประหยัดได้ประมาณ 5 ล้านดอลลาร์ต่อปี และปรับปรุงโปรไฟล์มาร์จิ้นในระยะยาวของ CFS”

“ในช่วงไตรมาสที่สาม เราลดหนี้ลง 125 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เรามีเงินกู้ยืมจำนวน 430 ล้านดอลลาร์ภายใต้ปืนพกลูกโม่และเงินสดในมือ 87 ล้านดอลลาร์”

Roberts สรุปโดยกล่าวว่า “แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายทั่วโลกกำลังส่งผลกระทบต่อความต้องการในตลาดบางแห่งของเรา แต่เรายังคงมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของอัตรากำไรและการลงทุนระยะยาวในธุรกิจของเรา ซึ่งจะผลักดันการเติบโตของยอดขายและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สำหรับทั้งปี 2555

เราคาดว่าการเติบโตของยอดขายจะอยู่ที่เลขสองหลักที่ต่ำ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ และอยู่ในแนวทางการปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้นปีต่อปีอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยงบดุลที่แข็งแกร่งของเรา เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะไล่ตามโอกาสในการเติบโตที่มุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายระยะยาวของเรา”ผลลัพธ์ของส่วนงาน

คาร์ไลล์ วัสดุก่อสร้าง (CCM):ยอดขายสุทธิในไตรมาสที่สามของปี 2555 เพิ่มขึ้น 3.3% เป็น 456.7 ล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงการเติบโตปกติที่ 1.3% และการเติบโตของการเข้าซื้อกิจการ บาคาร่าออนไลน์
2.4% ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยอัตราแลกเปลี่ยนติดลบ 0.4% การเข้าซื้อกิจการของ PDT และ Hertalan เพิ่มยอดขาย

สุทธิ 10.5 ล้านดอลลาร์ การเติบโตปกติที่ 1.3% สะท้อนถึงราคาขายที่สูงขึ้นซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยปริมาณการขายที่ลดลงจากความต้องการมุงหลังคาที่ลดลง ความต้องการซ่อมแซมหลังคาบางส่วนได้รับผลกระทบทางลบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและสภาวะภัยแล้งที่ยืดเยื้อในหลายภูมิภาค

ทั่วสหรัฐอเมริกา อัตรากำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยรวมที่ CCM เพิ่มขึ้น 380 จุดเป็น 17.4% ในไตรมาสที่สามของปี 2555 จากการรับรู้ราคาขายที่หักล้างบางส่วน ปริมาณการขายที่ลดลงและการดูดซับค่าใช้จ่ายที่ลดลง

Carlisle Transportation Products (CTP):ยอดขายสุทธิในไตรมาสที่สามของปี 2555 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 158.2 ล้านดอลลาร์ ยอดขายในตลาดรถพ่วงความเร็วสูงและตลาดสปอร์ตพาวเวอร์เพิ่มขึ้น 18% และ 9% ตามลำดับ ยอดขายในตลาดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกอาคารลดลง 22% สะท้อนถึงผลกระทบ

ของภัยแล้งในส่วนของอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีของสหรัฐ (EBIT Margin) ของสหรัฐที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากติดลบ 6.4% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นบวก 4.1% ในไตรมาสที่สามของปี 2555 เนื่องจากการไม่ ความไร้ประสิทธิภาพในการเริ่มต้นโรงงานซ้ำในปี 2554 ลดต้นทุนวัตถุดิบ

และการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ รวมอยู่ใน EBIT สำหรับงวดปี 2554 อยู่ที่ 4.0 ล้านดอลลาร์สำหรับค่าธรรมเนียมการจัดการและองค์กร และ 1.3 ล้านดอลลาร์ในการปรับโครงสร้างโรงงาน

Carlisle Brake & Friction (CBF):ยอดขายสุทธิในไตรมาสที่สามของปี 2555 ลดลง 12% เป็น 117.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งประกอบด้วยยอดขายที่ลดลง 10.2% และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ลดลง 2.2% ยอดขายสำหรับการใช้งานเบรกนอกทางหลวงของ CBF สู่ตลาดการก่อสร้างลดลง 20%

ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการทั่วโลกที่ชะลอตัว การชดเชยการลดลงบางส่วนคือยอดขายที่เพิ่มขึ้นในตลาดเกษตรกรรมและเหมืองแร่ที่ 10% และ 4% ตามลำดับ อัตรา EBIT ของ CBF ในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2555 ลดลง 210 คะแนนพื้นฐานเป็น 16.8% ซึ่งสะท้อนถึงปริมาณการขายที่ลดลงและการไม่เกิดขึ้นซ้ำของการปรับที่ดีขึ้นในระหว่างปีก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการของ Hawk

Carlisle Interconnect Technologies (CIT):ยอดขายสุทธิในไตรมาสที่สามของปี 2555 เพิ่มขึ้น 52% เป็น 115.0 ล้านดอลลาร์ จากการเติบโตของยอดขายปกติที่ 21% และการเข้าซื้อกิจการที่เพิ่มขึ้น 31% CIT ยังคงประสบกับความต้องการที่แข็งแกร่งในตลาดการบินและอวกาศเชิงพาณิชย์ โดยมี

ยอดขายเพิ่มขึ้นในตลาดนี้ถึง 25% การเพิ่มขึ้นนี้ถูกชดเชยบางส่วนด้วยยอดขายที่ลดลง 2% ในตลาดการทหาร และยอดขายที่ลดลง 15% ในตลาดการทดสอบและการวัดผล การเข้าซื้อกิจการ Tri-Star Electronics มีส่วนทำให้ยอดขายสุทธิ 23.2 ล้านดอลลาร์และ EBIT 3.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส

ที่สามของปี 2555 การปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้นของ CIT ที่ 190 คะแนนเป็น 16.3% ในไตรมาสที่สามของปี 2555 สะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับจากปริมาณการขายที่สูงขึ้น

Carlisle FoodService Products (CFS):ยอดขายสุทธิในไตรมาสที่สามของปี 2555 เพิ่มขึ้น 2.1% เป็น 62.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงราคาขายที่สูงขึ้นซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยปริมาณการขายที่ลดลง CFS มีค่าใช้จ่าย 6.9 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2555 สำหรับการปรับโครงสร้างการ

ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการจัดจำหน่ายบางอย่างและการออกจากสายผลิตภัณฑ์ chafer ที่ไม่มีตำหนิ ส่วนต่าง EBIT ของ CFS ลดลงจาก 7.3% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นขาดทุน 1.9% ในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2555 อันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยการปรับปรุงส่วนต่างจากการปรับปรุงราคาขายค่าใช้จ่ายองค์กร

ค่าใช้จ่ายองค์กรที่เพิ่มขึ้นสำหรับไตรมาสที่สามของปี 2555 เป็น 12.8 ล้านดอลลาร์จาก 9.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการริเริ่มทั่วทั้งองค์กรที่นำโดยองค์กรในการพัฒนาธุรกิจ การจัดหาและการพัฒนาการจัดการ ค่าตอบแทนตามแรงจูงใจที่สูงขึ้น และการไม่เกิดขึ้นซ้ำ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.8 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 323.2 ล้านดอลลาร์สำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 เพิ่มขึ้น 204.3 ล้านดอลลาร์จากรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น 80.7 ล้านดอลลาร์และ 112.5 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากเงินสดจากเงินทุนหมุนเวียนในปี 2555 เมื่อเทียบกับเงินสดที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในปี 2554

สำหรับเก้าเดือนแรกของปี 2555 เงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ย (หมายถึงค่าเฉลี่ยของยอดดุลสิ้นไตรมาส ไม่รวมการเข้าซื้อกิจการในปีปัจจุบัน ของลูกหนี้ บวกสินค้าคงคลัง หัก เจ้าหนี้การค้า) เป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายประจำปี (กำหนดเป็นปี) -ยอดขายสุทธิ ณ ปัจจุบัน ไม่รวมการซื้อกิจการในปีปัจจุบัน คำนวณแบบรายปี) เพิ่มขึ้นเป็น 22.1% เทียบกับ 21.5% ในปีก่อนหน้า

กระแสเงินสดอิสระ (หมายถึงเงินสดที่ได้จากกิจกรรมดำเนินงานหักรายจ่ายฝ่ายทุน) เพิ่มขึ้น 159.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2555 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทคาดว่ารายจ่ายฝ่ายทุนทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 135 – 140 ล้านดอลลาร์

ในระหว่างไตรมาสที่สามของปี 2555 บริษัทได้เพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสขึ้น 11.1% และชำระหนี้จำนวน 125 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีเงินกู้ภายใต้วงเงินสินเชื่อ 600 ล้านดอลลาร์ที่ 430 ล้านดอลลาร์การประชุมทางโทรศัพท์และเว็บคาสต์

บริษัทจะหารือเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2555 ในการประชุมทางโทรศัพท์ในเวลา 8.00 น. ET ของวันนี้ การโทรสามารถเข้าถึงได้แบบสดโดยไปที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ Carlisle ( http://www.carlisle.com/investor-relations/events-and-

webcasts/default.aspx )หรืออาจมีการฟังเทปบันทึก เพื่อติดตามการโทรสดที่ตำแหน่งเว็บไซต์เดียวกันในไม่ช้า งานนำเสนอ PowerPoint จะมาพร้อมกับการโทรและสามารถพบได้บนเว็บไซต์ของ Carlisle เช่นกันข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ข้อความเหล่านี้อิงตามการคาดการณ์ในปัจจุบันของฝ่ายบริหารและอาจมีความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมาก

จากความคาดหวังเหล่านี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ การแข่งขัน ตลาด และปัจจัยด้านกฎระเบียบทั่วโลก ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในเอกสารของบริษัทที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับบริษัทคาร์ไลล์

Carlisle Companies Inc. เป็นบริษัทที่มีความหลากหลายระดับโลกซึ่งออกแบบ ผลิต และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งให้บริการในตลาดเฉพาะกลุ่ม รวมถึงหลังคาเชิงพาณิชย์ พลังงาน การเกษตร สนามหญ้าและสวน การขุดและอุปกรณ์ก่อสร้าง การบินและอวกาศและอิเล็กทรอนิกส์ การรับ

ประทานอาหาร และการจัดส่งอาหารและการดูแลสุขภาพ ผ่านกลุ่มบริษัทที่ดำเนินงานแบบกระจายอำนาจซึ่งนำโดยทีมผู้บริหารของผู้ประกอบการ เรานำเสนอโซลูชั่นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายที่ลูกค้าของเราเผชิญ พนักงานของเราทั่วโลก ซึ่งสร้างยอดขายสุทธิ 3.2 พันล้านดอลลาร์ใน

ปี 2554 มุ่งเน้นที่การปรับปรุงมูลค่าของแบรนด์ Carlisle อย่างต่อเนื่องโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด รับประกันคุณภาพสูงสุดและให้บริการลูกค้าที่ไม่มีใครเทียบได้ในหลายอุตสาหกรรมที่เราให้บริการ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Carlisle ที่www.carlisle.com .

JAKKS Pacific, Inc. (NASDAQ: JAKK) เป็นผู้ออกแบบและทำการตลาดของเล่นและสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทที่มีแบรนด์ยอดนิยมและใบอนุญาตของเล่นเด็ก ผลงานที่หลากหลายของ JAKKS ได้แก่ แอ็คชั่นฟิกเกอร์, อิเล็กทรอนิกส์, ตุ๊กตา, การแต่งตัว, บทบาท

สมมติ, คอสตูมฮาโลวีน, เฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็ก, ยานพาหนะ, ตุ๊กตา, ชุดกิจกรรมศิลปะ, ผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาล, ทารก/ก่อนวัยเรียน, ของเล่นก่อสร้าง, พาหนะนั่งเล่น, เกวียน, เต็นท์และสภาพแวดล้อมที่ทำให้พองได้, ของเล่นกระตุ้นและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงที่จำหน่ายภายใต้แบรนด์ที่เป็น

กรรมสิทธิ์ต่างๆ เช่น JAKKS Pacific®, Creative Designs International™, Road Champs®, Funnoodle®, JAKKS Pets™, Plug It In & Play TV Games™, Kids Only! ™, Tollytots®, Disguise®, Moose Mountain® และ Maui Toys®Monsuno ® ทรัพย์สินและสายของเล่น

JAKKS เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตที่ได้รับรางวัลจากเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและระดับนานาชาติหลายร้อยรายการรวมถึง Nickelodeon®, Warner Bros.®, Ultimate Fighting Championship®, Hello Kitty®, Graco®, Cabbage Patch Kids® และPokémon® www.jakks.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า (ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538) ซึ่งอิงตามการคาดการณ์ การประมาณการ และการคาดการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับธุรกิจของ JAKKS Pacific ส่วนหนึ่งมาจากสมมติฐานของฝ่ายบริหาร ข้อความ

เหล่านี้ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐานที่คาดเดาได้ยาก ดังนั้น ผลลัพธ์ที่แท้จริงและผลลัพธ์อาจแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่แสดงหรือคาดการณ์ไว้ในข้อความดังกล่าว เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยที่อธิบายไว้

ข้างต้น การเปลี่ยนแปลงในความต้องการผลิตภัณฑ์ของ JAKKS ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาในการสั่งซื้อของลูกค้า และการส่งมอบ ผลกระทบของผลิตภัณฑ์และราคาที่แข่งขันได้ และความยากลำบากในการควบรวมธุรกิจที่ได้มา การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสต่อไปจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่ง

รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายได้ของ JAKKS สถานะทางการเงิน ความต้องการในการพัฒนาธุรกิจ และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในที่นี้กล่าวถึงเฉพาะวันที่จัดทำขึ้นเท่านั้น และ JAKKS ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงใดๆ เพื่อให้สะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์หลังจากวันที่เผยแพร่นี้

Toys for Tots เปิดตัวแอปพลิเคชัน Donation Experience™ สำหรับอุปกรณ์บัตรเครดิต Dynamics ePlate™
Toys For Tots ให้ผู้ใช้ Dynamics ePlate สามารถบริจาคของเล่นในการซื้อแต่ละครั้งได้

23 ตุลาคม 2555 01:29 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ไทรแองเกิ ล รัฐเวอร์จิเนีย–( BUSINESS WIRE )–19 ส.ค. 2561 Toys for Tots สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชันการชำระเงินบริจาคครั้งแรกในระดับประเทศสำหรับอุปกรณ์บัตรเครดิต Dynamics ePlate™ ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ ข้อเสนอที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถบริจาคของเล่นได้ทุกครั้งที่ซื้อ

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ Dynamics เสนอให้ผู้บริโภค เช่น วิธีง่ายๆ ในการบริจาคและเชื่อมต่อกับภารกิจ Toys for Tots”

ทวีตนี้
เมื่อเลือกประสบการณ์ Toys for Tots™ ผู้บริโภคจะบริจาคของเล่นให้กับเด็กที่โชคไม่ดีทุกที่ที่พวกเขาใช้อุปกรณ์บัตรเครดิต Dynamics ePlate™ ผู้บริโภคยังสามารถเลือกที่จะบริจาคเพิ่มอีก $1 ทุกครั้งที่ซื้อเพื่อรับปฏิทินวันหยุด เมื่อปฏิทินวันหยุดสิ้นสุดลง ผู้บริโภคจะได้รับของขวัญพิเศษ ePlate™ ทางไปรษณีย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้บริโภคสามารถลงทะเบียนอุปกรณ์บัตรเครดิต Dynamics ePlate™ ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ได้ที่www.dynamicsinc.com/toysfortots

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ Dynamics นำเสนอผู้บริโภค เช่น วิธีง่ายๆ ในการบริจาคและเชื่อมต่อกับภารกิจ Toys for Tots” พลโท Pete Osman ประธานและซีอีโอของ Marine Toys for Tots Foundation ที่เกษียณอายุราชการกล่าว “ตอนนี้ใครๆ ก็เป็นผู้บริจาคได้ง่ายๆ โดยการซื้อของในแต่ละวัน”

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ Toys for Tots เพื่อให้การบริจาคผ่าน ePlate เป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อช่วยเยาวชนในอนาคต” เจฟฟ์ มัลเลน ซีอีโอของ Dynamics กล่าว “ตอนนี้ การปัดด้วย ePlate เพียงครั้งเดียวไม่เพียงแต่ซื้ออาหารกลางวันให้คุณได้ แต่ยังสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กด้อยโอกาสอีกด้วย”

อุปกรณ์บัตรเครดิต ePlate™ จะต้องได้รับการอนุมัติสินเชื่อมันทำงานอย่างไร

ePlate™ เชื่อมต่อกับระบบนิเวศของผู้ให้บริการ experience™ ซึ่งแต่ละรายมอบประสบการณ์แบรนด์เฉพาะบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน experience™ ให้กับผู้บริโภค ก่อนซื้อ ผู้บริโภคเลือกแอปพลิเคชั่นประสบการณ์™ ที่หลากหลายบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์เพื่อพอร์ตไปยังอุปกรณ์ ePlate™ เมื่อ

ซื้อ ผู้บริโภคสามารถใช้ปุ่มต่างๆ บนอุปกรณ์ ePlate™ เพื่อเลือกแอปพลิเคชัน Experience™ ต่างๆ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ ePlate™ โปรดดูวิดีโอที่ www.dynamicsinc.comเกี่ยวกับไดนามิกส์ อิงค์

Dynamics Inc. ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 โดย Jeff Mullen ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ชำระเงินอัจฉริยะที่ใช้แบตเตอรี่และแพลตฟอร์มการชำระเงินขั้นสูง บริษัทได้รับรางวัล $1M People’s Choice Award ที่งาน DEMO Fall 2010, รางวัล Finovate Best of Show สี่รางวัล และรางวัล Best in

Show สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนบุคคลที่งาน International CES 2011 นักลงทุน Dynamics ได้แก่ Adams Capital Management และ Bain Capital Ventures สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.dynamicsinc.comเกี่ยวกับของเล่นสำหรับเด็ก

Marine Toys for Tots Foundation เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับอนุญาตจากนาวิกโยธินสหรัฐฯ และกระทรวงกลาโหมในการระดมทุนและการสนับสนุนที่จำเป็นอื่นๆ สำหรับโครงการ Marine Corps Reserve Toys for Tots ประจำปี Toys for Tots เข้าสู่ปีที่ 65 แล้ว มอบความสุขในวัน

คริสต์มาสและส่งข้อความแห่งความหวังไปยังเด็กที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจผ่านของขวัญของเล่นชิ้นใหม่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ของขวัญของเราทำให้เด็กๆ เหล่านี้ได้รับการยอมรับและเป็นความทรงจำที่ดีที่พวกเขาจะหวงแหนไปชั่วชีวิต ของขวัญมากมายที่เรามอบให้ เช่น หนังสือ เกมและอุปกรณ์กีฬา มีส่วนสำคัญ

ต่อการพัฒนาการศึกษา สังคม และร่างกายของเด็กเหล่านี้ ในปี 2554 นาวิกโยธินแจกจ่ายของขวัญให้กับ 7 เด็ก 2 ล้านคนในกว่า 720 ชุมชนทั่วประเทศ Marine Toys for Tots Foundation อาศัยการบริจาคส่วนบุคคลจากประชาชนชาวอเมริกันตลอดจนการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนองค์กร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.toysfortots.org .

USAA, NFL ขอให้แฟน ๆ เข้าร่วม ‘Million Fan Salute’
แฟน NFL สามารถรับรางวัลจาก USAA สำหรับชุมชนทหารในท้องถิ่น

22 ตุลาคม 2555 15:25 น. เวลาออมแสงตะวันออก
นิวยอร์กและซานอันโตนิโอ–( บิสิเนส ไวร์ )–10 ม.ค. นี้ คำว่า ‘ขอบคุณ’ ง่ายๆ ก็สามารถรับรางวัลใหญ่จากชุมชนทหารในท้องถิ่นได้ผ่านงาน Million Fan Salute

Million Fan Salute เป็นวิธีที่เราสนับสนุนให้แฟน NFL ทั่วประเทศให้เกียรติและชื่นชมผู้ที่ให้บริการ การแสดงความเคารพอย่างง่ายจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อชุมชนทหารในท้องถิ่นของแต่ละทีม”

ทวีตนี้USAA ผู้สนับสนุนการยกย่องทหารอย่างเป็นทางการของ NFL และลีกสนับสนุนให้แฟน ๆ เยี่ยมชมMillionfansalute.com เพื่อสร้างการทักทายแบบดิจิทัลเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารในปัจจุบันและอดีตในนามของทีม NFL ที่พวกเขาชื่นชอบจนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 การทักทายทำได้ง่ายเพียง เพียงไม่กี่คลิก และสามเมืองที่มีการคำนับมากที่สุดจะได้รับรางวัล เช่น การปรับปรุงสนามกีฬาหรืออุปกรณ์กีฬา สำหรับชุมชนทหารในท้องถิ่นจาก USAA

ดอน คลาร์ก ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสนับสนุนและกิจกรรมกีฬาของ USAA กล่าวว่า “หนึ่งในช่วงเวลาที่ทรงพลังที่สุดของเกม NFL คือเมื่อแฟนๆ หลายพันคนยืนพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารและทหารผ่านศึกที่เข้าร่วม” Million Fan Salute เป็นวิธีที่เราสนับสนุนให้แฟน NFL ทั่วประเทศให้เกียรติและชื่นชมผู้ที่ให้บริการ การแสดงความเคารพอย่างง่ายจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อชุมชนทหารในท้องถิ่นของแต่ละทีม”

ความคิดริเริ่มใหม่โดย USAA จะช่วยให้ทีม NFL สามารถเชื่อมต่อกับชุมชนทหารได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในช่วงSalute to Serviceในเดือนพฤศจิกายนโดยระบุหน่วยทหารท้องถิ่นจากแต่ละสาขาของการบริการเพื่อเป็นเกียรติในวันแข่งขัน ทีมงานจะสวมสติ๊กเกอร์ติดหมวกเพื่อเป็นเกียรติแก่สาขาทหารด้วยตราประจำตำแหน่ง และเรื่องราวความเชื่อมโยงระหว่างสโมสรและหน่วยในพื้นที่จะได้รับการเน้นย้ำตลอดแคมเปญ Salute to Service ในการออกอากาศและออนไลน์ หน่วยที่เป็นตัวแทนในเมืองที่มีการทักทายแบบดิจิทัลมากที่สุดจะเป็นผู้รับผลประโยชน์จากรางวัล Million Fan Salute

“Million Fan Salute เป็นความพยายามขอบคุณทหารครั้งแรกที่แฟน NFL ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด” Anna Isaacson ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการชุมชนของ NFL กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นความหลงใหลที่แฟน ๆ ของเรามีต่อฟุตบอลและการทหารที่จะกลับมามีชีวิตผ่านรายการนี้”เกี่ยวกับ USAA

USAA ให้บริการประกันภัยและสมาชิกในกองทัพสหรัฐฯ และครอบครัวอีกกว่า 9.3 ล้านคน USAA เป็นที่รู้จักจากความมุ่งมั่นในตำนานที่มีต่อสมาชิก โดยได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องในด้านบริการที่โดดเด่น ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และความแข็งแกร่งทางการเงิน การเป็นสมาชิก USAA เปิดให้ทุกคนที่รับใช้หรือรับใช้ชาติของเราอย่างมีเกียรติในกองทัพสหรัฐฯ และครอบครัวของพวกเขา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ USAA หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก โปรดไปที่ USAA.comคลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก Mobile Alerts for USAA

Adam Meyer ที่ปรึกษาด้านกีฬาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของประเทศ จะนำเงินกลับบ้านมากกว่า 1.1 ล้านดอลลาร์หาก Detroit Tigers ชนะการแข่งขัน World Series ปี 2012เมเยอร์เดิมพัน $250,000 ที่อัตรา 9-2 เพื่อให้ Tigers ชนะ World Series ก่อนรอบตัดเชือกเริ่มต้น

ฟอร์ตลอเดอร์เด ล, ฟลอริดา–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 2559 อดัม เมเยอร์ ประธานและซีอีโอของ Real Money Sports, Inc. ผู้ดำเนินการเว็บไซต์สำหรับผู้พิการทางกีฬาwww.realmoneysports.comผู้ให้บริการคัดเลือกกีฬาออนไลน์ชั้นนำ วางเงินเดิมพัน $250,000 บน Detroit Tigers คว้าแชมป์ World Series ก่อนการแข่งขันรอบตัดเชือกเริ่มต้นขึ้น เมเยอร์วางเดิมพันด้วยหนังสือกีฬา Cantor Gaming ในลาสเวกัส รัฐเนวาดา เมเยอร์ได้รับอัตราต่อรอง 9-2 ซึ่งจะทำให้เขาได้รับเงินรางวัล 1,125,000.00 ล้านดอลลาร์หาก Tigers ชนะ

“หาก Tigers เข้าสู่ World Series ฉันมีตัวเลือกมากมายในการป้องกันความเสี่ยงและทำให้แน่ใจว่าฉันเห็นผลตอบแทนจากการลงทุนของฉัน คำถามคือฉันกำลังมองหากำไรเท่าไหร่และฉันเต็มใจที่จะเสี่ยงมากแค่ไหน”

ทวีตนี้
เมเยอร์ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับการประชาสัมพันธ์ประเภทนี้ เมเยอร์ได้กลายเป็นคำพ้องความหมายทั่วโลกว่าเป็น “ผู้ควบคุมตัวเลขที่ฉลาดที่สุดในโลก” เมเยอร์มีประวัติการวางและชนะการเดิมพันจำนวนมากในการแข่งขันกีฬาสำคัญๆ เช่น Super Bowl, World Series, BCS Championship และ Kentucky Derby ในปี 2011 เมเยอร์ชนะการแข่งขัน St. Louis Cardinals World Series มูลค่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือว่าทำได้ยาวนานที่ 15-1

“เช่นเดียวกับปีที่แล้ว ฉันระบุทีมโดยพิจารณาจากมูลค่า ข้อมูล และผลงาน เพื่อตัดสินว่าฉันจะวางเดิมพันในอนาคตกับทีมใด Detroit Tigers ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดที่ฉันใช้ตัดสินใจว่าจะลงทุนที่ไหน Tigers เป็นทีมเบสบอลที่ดีที่สุด แต่ผลงานไม่ดี” อดัม เมเยอร์ กล่าว

เมเยอร์มักถูกเรียกว่าเป็นนักกีฬาคนพิการชั้นนำของประเทศและ “Handicapper to the Stars” โดย E! โทรทัศน์. เมเยอร์มีจุดเด่นอยู่ที่สถานีวิทยุพูดคุยเรื่องกีฬาอยู่เป็นประจำทั่วประเทศ Meyer แยกตัวเองออกจากคนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมของเขาด้วยการวางเดิมพันจำนวนมากในเกมเดียวกันกับที่เขาแนะนำแก่ลูกค้าของเขาที่สมัครรับบริการของเขาที่ www.realmoneysports.com

“หาก Tigers เข้าสู่ World Series ฉันมีตัวเลือกมากมายในการป้องกันความเสี่ยงและทำให้แน่ใจว่าฉันเห็นผลตอบแทนจากการลงทุนของฉัน คำถามคือฉันกำลังมองหาผลกำไรมากน้อยเพียงใด และในที่สุดฉันก็เต็มใจที่จะเสี่ยงมากแค่ไหน” เมเยอร์กล่าว “มันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับการชนะเดิมพันเท่านั้น มันเกี่ยวกับการทำเงิน เมื่อ Tigers อยู่ใน World Series หน้าที่ของฉันคือการรู้ว่าโอกาสในการป้องกันความเสี่ยงอยู่ที่ไหน” เมเยอร์กล่าวต่อ “ฉันไม่เล่นการพนัน ฉันจะเดิมพันถ้าฉันได้เปรียบ”

ความสามารถของเมเยอร์ในการป้องกันความเสี่ยงและรักษาการพนันกีฬาเป็นธุรกิจ เป็นแรงบันดาลใจให้คนหลายพันคนติดตามเทรนด์ยอดนิยมนี้ ในขณะที่ตลาดโลกยังคงไม่เสถียรมากขึ้นเรื่อย ๆ หลายคนกำลังมองหาการเดิมพันกีฬาเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าในการหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะสั้นมากกว่าตลาดหุ้น Meyer ได้พิสูจน์แล้วว่าการทำความเข้าใจที่ใดมีค่าไลน์และรู้ว่าจะเดิมพันเมื่อใดและใคร กลายเป็นสูตรที่ทำกำไรได้มากสำหรับทั้ง Meyer และลูกค้าหลายพันคนของเขาเกี่ยวกับ อดัม เมเยอร์

Adam Meyer อยู่ในธุรกิจผู้พิการทางกีฬามานานกว่า 24 ปี บาคาร่าออนไลน์ ในแต่ละสัปดาห์ ประมาณการว่ามีการเดิมพัน 10 ล้านดอลลาร์ตามคำแนะนำของเขา อดัมปรากฏตัวทุกสัปดาห์ในรายการวิทยุมากกว่าหนึ่งโหลทั่วประเทศและเป็นผู้สนับสนุนรายสัปดาห์ของซานฟรานซิสโกโครนิเคิล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นมือถือ iPhone และ Android สำหรับกีฬาที่ใช้เงินจริง หรือเยี่ยมชม http://www.realmoneysports.comคลังรูปภาพ/มัลติมีเดียที่มีจำหน่าย: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=50449476&lang=en